HAGO Electronics

Radonstraat 179
2718 SV Zoetermeer
Tel + 31 (0)79 3617 555
Fax +31 (0)79 3619 555
www.hagoelectronics.com

WKA-VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN

De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) regelt wettelijke eisen die worden gesteld aan loonbelasting, premies, volksverzekeringen en premies werknemersverzekering. De WKA is van toepassing in situaties van aanneming van werk (ketenaansprakelijkheid) en inlening van personeel (inlenersaansprakelijkheid).

Onderstaand vindt u de WKA-verklaringen en uittreksels
van HAGO Electronics B.V.

Uittreksel KVK HAGO Electronics B.V.

Verklaring Belastingdienst
Met dit bewijsstuk verklaart de Belastingdienst dat HAGO Electronics B.V. voldoet aan de betalingsverplichtingen inzake belastingen.

Verklaring Belastingdienst HAGO Electronics B.V.

G-rekening
In situaties van aanneming van werk en inlening van personeel van een ander bedrijf op de Nederlandse markt, beschikt HAGO Electronics B.V.
over een G-rekening.

G-rekening HAGO Electronics B.V.
NL92RABO0991381564

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden HAGO Electronics B.V.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalvoorwaarden,
gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden HAGO Electronics B.V.


  • Intercom
  • Intercom via netwerk en/of internet (LAN/WAN)
  • Loketintercom
  • Tijdsein c.q. omroep scholen
  • Versterkers
  • Luidsprekers
  • Specials

© HAGO Electronics Zoetermeer, laatste update 19 maart 2019
Uw gesprekspartner binnen handbereik !!
HAGO Electronics
Radonstraat 179
2718 SV Zoetermeer

Telefoon + 31 (0)79 3617 555
Fax +31 (0)79 3619 555
www.hagoelectronics.com

Disclaimer

EfficiŽnte interne organisatie begint bij optimale communicatie !!